КОЛЕДЕН ПОДАРЪК

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ И НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ

За да бъде вашето име сред възможните печеливши, нужно е да направите следните две неща:
1. Да споделите картината.
ВАЖНО! Споделянето трябва да бъде „обществено”! Само така ще мога да разбера, че сте споделили и ще мога да ви включа в списъка с участници. Лесно можете да разберете дали споделянето ви е публично, трябва само да се уверите, че в заглавната лента на публикацията има изображение на „планета”. Някой от вас са с настройки по подразбиране и публикацията им ще бъде автоматично заявена като публична, други трябва допълнително да изберат тази опция в поста. На снимката отдолу съм обозначил откъде трябва да се направи това.
Untitled-1
2. Да харесате страницата https://www.facebook.com/Madzharovart, в случай, че още не сте.
   Крайното отчитане на споделянията и списъка с участващите ще бъде публикуван в 20:00 на 23.12.2014. Това означава, всички споделили публично  до 18:00, 23.12.2014., ще участват. Успех!

 

ИМЕНАТА

   Тъй като имената ще са от основно значение за определянето на печелившия, въведе-ни са някои условия и специфики.
   Акаунтът ви във фейсбук трябва да е с истинските ви имена!
Аз вярвам, че името на всеки човек носи неговия късмет. Ето защо в списъка с участници ще бъдат включени само профили с реални имена. „Горският Дух”, „Щастливият протон” , Тъжният Рицар” и пр. са интересни, находчиви имена и споделянията от тях ще бъдат ценени, но подобни имена няма да бъдат включени в жребия.
   За определянето на победител ще са нужни двете имена на човек (малко име и фамилия). Повечето акаунти са с две имена, така че вземаме условно второто като фамилно, но то може да бъде и бащино, Някои хора попълват като фамилно бащиното си име поради различни причини, важното е единствено то да е на съответния човек.
   Хората попълнили в профила си трите си имена – ще участват с първото и третото (малкото и фамилното)
  Повечето имена са изписани на латиница. Там, където има разлика в изписването на латиница и кирилица, ще се отчита вариантът на кирилица. Пример: да речем, че участникът е с име “Tsvetelina”, буквата, с която ще присъства в списъка е “Ц”, а не “Т”. Това важи и за броя на буквите в имената. Ако името е “Maya”, приема се вариантът на кирилица “Мая” (името има 3 букви)
Във фейсбук има опция да добавиш още едно име, платформата го отбелязва в скоби, то няма да се зачита.
  Страници също могат да участват, но  не нося отговорност за подялбата между 2-а или повече администратори 😉

 

НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ

  Всяка игра, лотария, жребий и пр. остават чувството на съмнение, че не всичко е било справедливо и честно. Е, тук няма да има никакво такова място, всичко ще бъде почтено.
  Разясненията по-горе относно имената са пряко свързани с начина на определяне на победител. Много мислих кой ще е най-обективният начин за целта, така че всичко да е в ръцете на съдбата и участниците да имат еднакъв шанс. Мисля, че стигнах до интересно решение, чието подробно разяснение ще прочетете в следващите редове.
Победителят ще бъде определен чрез Български Спортен Тотализатор. Ще се използва първото тегленето (в случай на необходимост и второто) от “ТОТО 2 – 5/35”, което ще се проведе на 25.12.2014 (четвъртък).
  За да бъде по-нагледно и ясно как ще се случи целият процес, ще приемем, че се е изтеглила следата комбинация 32, 4, 31, 18, 10.
  Първата изтеглена цифра или число, намираща се между 1 и 30 (включително), ще посочи първата буква от името на победителя. Ще използваме поредния номер, на който отговаря всяка буква от българската азбука. В примерния случай – първото число е 32, то е извън 30, така че използваме следващото число или цифра. Това е „4”. В азбуката на цифрата 4 като последователност, отговаря буквата „Г”. Името на победителя ще започва с буквата „Г”. В случай, че няма такъв човек сред споделите картината, се зачита следващото число или цифра. В примера, това е 18 или буквата „С”. Така, докато има съвпадение и сред споделилите има човек, чието име започва със съответна буква от азбуката.
Нека предположим, че има човек, чието малко име започва с „Г”. В случай, че е единствен, той автоматично печели. При положение, че има няколко човека с тази буква, се постъпва по следния начин. Използва се следващата цифра или число, след тази опредила малкото име. В примера това е 18 и буквата „С”. Тоест фамилното име (условно казано, второто във фейсбук акаунта) на печелившия трябва да започва с буквата „С”. При положение, че от хората, чието име започва с „Г”, няма такава фамилия , се изичслява коя първа буква на второто име се намира по-близо до „С”. Да си представим, че има двама душ със следните имена „Галин Апосотолов” и „Ганка Иванова”. „Ганка Иванова” е победител тъй като „И” се намира на по-близко отстояние от „С”, отколкото „А”. В случай че двете букви се намират на еднакво отстояние от „С” , примерно „Гришо Топалов” и „Галина Раева” – тогава се взема под предвид следващата цифра или число след двете, определили малкото и фамилното име (условно казано). То ще показва сборът от броя на буквите на двете имена на всеки от участниците (отново се използват числата от 1 до 30) и този, чиито сбор е по-близко до изтегления , е победител. В примерния случай това е 10. Сборът от буквите на „Гришо Топалов” е 12, този на „Галина Раева” – 11. Победител е „Галина Раева”. В случай, че и тук има равенство – победител е този, който е споделил, картината по-рано
   При положение, че има няколко души, чиито имена започват съответно с „Г” и „С”, oтново се прилага правилото за сбора на буквите. Ако отново има равенство (или дори идентични имена), споделилият по-рано е с предимство.

Like it? Share with friends on the following networks

Menu